top of page

konoji-cafe-&-atlier

2017

cafe

Kanagawa,Tsunashima

Co-designer:natsuki yamagchi

photo:morita hiroki

bottom of page